Basa & Budaya Sunda
Sajak
Dina Sajak
Jumat, 1 Februari 2013 18:55 wib
Dilihat: 258 kali

dina sajak kuring

anjeun ngadalingding

jadi dangding

 

dina sajak kuring

anjeun ngahaleuang

jadi kembang

 

dina sajak kuring

anjeun rumingkang

jadi heulang

 

dina sajak kuring

anjeun ruménghap

jadi manglaksa kecap

 

dina sajak kuring

anjeun malidkeun rasa

jadi sajak

 

dina sajak

kuring nganggit

asih

 

2006

 

 

   Rosyid E. Abbykisuta.com

 

www.kisuta.com
redaksi@kisuta.com
facebook.com/kisutacom
twitter.com/kisutacom