Selasa, 31 Maret 2020Tentang Kami|Kontak Kami
CeriaSastra & Humor
Dongéng Pasosoré
Sasakala Kadungora
Rabu, 25 Maret 2020[99]

HIJI sepuh tokoh masyarakat di wilayah Leles namina Mbah Wangsa. Gaduh istri dua. Dina hiji dinten, anjeunna kedah kilir ka nu anom. Kaleresan anjeunna nuju gaduh panyawat pilek. Di tengah jalan pasanggrok sareng Kuwu, nya ditaros, "Bade angkat kamana, Mbah?" Ari waleranana matak aheng, "Ieu Jang reg KADUNGORA!" Ti harita, wilayah nu aya bumina istri kadua Mbah Wangsa katelahna daerah Kadungora. Cag..!!!*

Irman Dimyatie - kisuta.com


TAG TERKAIT
ceriadongeng pasosore