Kamis, 14 November 2019Tentang Kami|Kontak Kami
CeriaSastra & Humor
FikminNganyam BagjaKamis, 31 Agustus 2017WANCI carangcang tihang. Gesat-gesut dangdan. Sahinasna. Ceg sisir. Sewuk buuk panjang ngarumbay disisiran. Kuriwek dibeungkeut. Lédak-lédak pipina dipulas wedak, ipis. Dangdak-déngdék. Geus ah, cukup! Asal ulah jiga bebeg... Dongeng PasosoreTopi BuleudMinggu, 27 Agustus 2017BASA kabogoh Si Jay ulang taun, Si Jay ngadadak ngarasa bingung. Keur mah kakara boga kabogohna ogé, bari jeung teu kapikir rék méré hadiah naon. Sanggeus tunya-tanya ka babaturanana, tatanggana jeung aki nini-na, Si Jay a... FikminAsih nu MeulitMinggu, 27 Agustus 2017WANCI sareupna. Sup, ka kamar. "Pilari abdi, Kang!" nyumput tukangeun hordéng. Teu kapireng-pireng acan léngkah salaki. Lah, teu ditéang ning. Rumahuh. Ngusap beungeut. Nyah, beunta. Bréh, ngajenggléng jero karaton.... FikminBagéaKamis, 17 Agustus 2017RANDEG, ngareureuhan. Nungguan balébat liwat. Poé ka dualas. Gasik dina waktuna, ingkah ti guha nu kari ramat lancah. Nurugtug ka lampingkeun. Nyorang tarahalna batu peteng titincakan. Muru punclut panungtungan. Bréh, lemah h&eac... FikminSuwungSelasa, 15 Agustus 2017KISUTA.com - "Kaula di dieu. Aya jeung anjeun. Malah leuwih deukeut tibatan rénghap nu bieu dikaluarkeun." Luak-lieuk. Tuluy ngeunteung. "Ah, abdi keukeuh teu tiasa ningali, Gusti." Ngudupruk. Ngagukguk. Aya kanyeri nu beuki lila beuki karasa.... Dongeng PasosoreBagongSenin, 14 Agustus 2017TEU nyalahan omongan Abah téh. Di lebah léngkob nu baheula disebut Monas, kaciri jarapah keur anteng ngagayem pucuk sengon. Di punclut munara, nu emasna geus diganti ku hulu rokét, orangutan kakalacatan. Zébra pating arang... FikminNu Néangan JalanMinggu, 13 Agustus 2017"HAYANG hanjat, ngopépang nyiar cukang geusan muntang. Suwung. Koléab deui, ngangkleung dina umpalan kabingung." Klik. Bray. Jadi status dina pésbuk. Tring. Tring. Nu ngoméntaran pating kelentring. Nu ngalelemu, nu nyumang... HaHaHa...Tips Naik HajiKamis, 10 Agustus 2017KISUTA.com - Tips dari Prof. Sueb jika ingin naik haji. Pertama, setiap hari bacalah Surat Yasin 5 kali. Jika belum berangkat, tambah dengan membaca Surat Al-Ikhlas 10 kali. Belum berangkat juga, tambah dengan membaca Surat Al-Baqoroh.   "Masi... Dongeng PasosoreJimat ti AkiKamis, 10 Agustus 2017SABAN mencétan kitu jeung kitu. Ngagelendut. Lanceuk-lanceuk mah, tingkoléséd. Meureun boseneun, loba nu teu kahartina. Komo incu-incuna anu ti Batawi mah, tingcalengir loba kerungna. Daratangna ukur keupat eundang, balik mah men... FikminTaman SawargaRabu, 9 Agustus 2017AYA ku éndah kembang tablo, kitu gerentesna. Tablo keur meumeujeuhna laligar, kayas marakbak dina balong tukangeun imah. Ceuk pikirna, nya ieu taman sawarga nu pangéndahna, taya tandingna."Geura nyatu ka ditu, bisi kabéh digares ... Dongeng PasosoreKacang NiniMinggu, 6 Agustus 2017BASA dititah nganteuran sangu ka imah Nini Jumi ku indungna, bari nungguan rantang kosong pangbalikanana, si Jay diuk di rohangan tepas bari uncang-uncang anggé. Teu lila, Nini Jumi kaluar bari mawa gelas nu eusina cai ntéh. Sor, disoro... FikminManéhna, Lalaki nu Datang ti Puhu JamanMinggu, 6 Agustus 2017SAHA, ti mana asalna? Jalma tinggerendeng nyawalakeun, Manéhna. Kembanglambé pajamanan. Lalaki nu nyumput dina rembetna rungkun ungkara. Parangi mancalarupa. Nyiliwuri di lulurung sasakala.Handapeun kakayon nu ngarangrangan. Tempat bahe... FikminBulu TaneuhJumat, 4 Agustus 2017SAN! Seuseukeut tineung ngaraha ‘na tungtung angen akang. Nahun. Akang nyangsaya katenung liwung. Saban rénghap. Haté akang wungkul peurih kaganjel imut salira. Sok émut waktos pakanci. Ocon di saung ranggon. Akang té... FikminLayungSelasa, 1 Agustus 2017LAYUNG ngempur. Angin basisir terus ngahiur. Ngarénghapan waruga handapeun pucuk janur. Ngariabkeun lamban sinjang garutan. Tembus kana liliglag kabaya sutra bodas. Laju ngudar rumbay buukna. Tina sanggul nu lésot tina roncé mang... Dongeng PasosoreNyi Ijah Narah Diajak ka MekahMinggu, 30 Juli 2017MANG Komod keur guntreng jeung Nyi Ijah. Mang Komod rék ngajak Nyi Ijah ka Mekah, tapi Nyi Ijah keukeuh teu daék milu. Bah Samin, bapana Nyi Ijah milu mangkeuheulkeun lantaran Nyi Ijah teu daék nurut kana pangajak salaki."Sakalie... FikminBagéaMinggu, 30 Juli 2017RANDEG, ngareureuhan. Nungguan balébat liwat. Poé ka dualas. Gasik dina waktuna, ingkah ti guha nu kari ramat lancah. Nurugtug ka lampingkeun. Nyorang tarahalna batu peteng titincakan. Muru punclut panungtungan. Bréh, lemah h&eac... Dongeng PasosoreBada IsaJumat, 28 Juli 2017IMAM geus medal sila. Gigireun geus tingkoléséd. Kari kuring jeung wiridna. Tingkecewis tukangeun.“Tara-tara mandeurikeun.”“Nuju aya masalah rupina mah.”Bari wirid haté nyéréngéh. Jemp... FikminCika-cikaJumat, 28 Juli 2017“ULAH salempang, Lin,” ceuk Dinar. “Aya uing,” bari nepak dadana. Sok kaubaran ari Dinar geus nyarita kitu téh. Kalimah nu ngamalirkeun sumanget keur Alin. Ti saprak wanoh jeung Dinar, hirup karasana hégar. Teu n... Dongeng PasosorePanglingRabu, 26 Juli 2017DINA hiji mangsa, aya ibu-ibu anu rék nyanghareupan méja operasi alatan panyakit tumor. Basa keur nungguan asup ka ruang operasi, dina blankar manéhna ras inget kana umurna anu teu pasti. “Boa teuing poé ieu kami bis... FikminNgarajahRabu, 26 Juli 2017NGARÉNGHAP dina lolongkrang wanci. Rupek. Hésé engapan. Ditalikung liwung. Saban wayah. Ngemitan kapeurih. Wanci sareupna. Manéhna ngarayap muru imah Bah Juha nu nenggang di biwir lamping. Matuh. Tempat ngabangbrangkeun la...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »