Kamis, 14 November 2019Tentang Kami|Kontak Kami
CeriaSastra & Humor
Dongeng PasosoreWiwirang Sakolong RanjangSenin, 24 Juli 2017GOLÉDAG. Luhur ranjang nyawang lamunan. Bruh-bréh, ngaririwaan. Manéhna kumalangkang. Manusa ajag nu luas ninggalkeun kuring sanggeus ngaregot kareueut asih nu kungsi nyanding. Dina ranjang ieu pisan, masih kénéh ka... FikminPopotonganSenin, 24 Juli 2017“HAMPURA Neulis, Kang...” manéh ngalieus. Nyumputkeun teuteup beueus. Basa nu nyaraksian réang nyebut sah. Sabéngbatan. Manéh nirukkeun teuteup. “Pileuleuyan!” Ngalieus deui. Teu kuat. Gura-giru bal... FikminMuru ka GustiMinggu, 23 Juli 2017SORA adan magrib ngalanglaung, melas-melis. Bet kakaraeun nyeuit kana ati. Rumasa geus heubeul jauh ti masigit. Teu ari balas asruk-asrukan dina rembetna areuy kahirupan nu leubeut ku léléwa jeung gogoda. Kop kana kopéah jeung sa... Dongeng PasosoreParawan DeuiKamis, 20 Juli 2017"NINI, duriat Aki ka Nini moal laas-laas nepi ka rup ku padung gé. Saprak Nini remen nginum jajamu 'Sari Rapet' unggal isuk, Nini bet kawas parawan deui.. Rapet.. Seuseut pisan.. Aki rumasa éléh jajatén.." ceuk Si ... FikminWaktuSabtu, 15 Juli 2017LEUMPANGNA antaré ngawirahma. Teu kapangaruhan ku nu tingbelesat lumpat patarik-tarik di taman jagat raya. Gugon tuhon. Sapoé sapeuting opat likur, saminggu cukup tujuh, ti Ahad balik ka Ahad. Lebah bulan ancal-ancalan bongan muter ngig... FikminHijabJumat, 14 Juli 2017DI jero tajug. Di lebah parapatan. Nu berjama'ah magrib karék réngsé. Nu séjén geus baralik. Nyésa Kuring reujeung imam."Abah...sangkan haté abdi tiasa ngarasakeun amis, cikruh sareng kareueutna sh... Dongeng PasosoreJam KidalKamis, 13 Juli 2017“AKI, Nini...ka darieu. Ujang rék ngadongéng!”“Asik...!” ceuk aki-aki jeung nini-nini nu keur arulin di buruan.Ujang nyampak diuk dina korsi parantina. Bereyek. Hayang pahareup-hareup.“Ulah rapih diukna. Si... Dongeng PasosoreLega TarangRabu, 12 Juli 2017GEUS sabulan lewih, Mang Odon ngangluh. Mikiran buuk nu terus murudul. Mimiti ti hareup. Lebah embun-embunan. Maju ka tengah. Ari ngeunteung sok ngagurilap. Sérab. Kalangkang tarang nu hérang malikkeun cahaya kana panon.“Té... HaHaHa...250 CiumanSenin, 10 Juli 2017KISUTA.com - Sueb yang kerja di luar kota kirim SMS ke Icih istrinya: "Nyi, seperti bulan bulan sebelumnya, maafkan bulan ini juga Akang gak bisa kirim uang. Akang hanya bisa kirim 250 ciuman sebagai tanda cinta. Mmuach..250 x". Seminggu kemudian, Su... FikminKasimaSenin, 10 Juli 2017DI mana lawang kaluarna? Paduduaan. Ditingker undakan batu. Lumukut. Nu boa mangratus taun umurna. Bati liwung. Sanajan purnama caang maturan néangan jalan. Kalah kérok balik deui ka tempat nu tadi. “Duh, malem mingguan téh... Dongeng PasosoreBasa Mang Aja RagragMinggu, 9 Juli 2017MAKSAKEUN mudik téh lain hayang-hayang teuing pamér. Lain pédah hayang ningalikeun motor anyar. Daék medu lain kitu. Ngan hayang panggih wé jeung dulur katut tatangga di lembur. Sono kacida. Pangpangna hayang panggi... FikminKoin HajiSabtu, 8 Juli 2017CRING..! Duit récéh sarébu rupia wedalan anyar ngaborélak. Niat kukumpul keur munggah haji. Méméh sup kana liang, diusapan bari maca solawat. Cring..!Teuing sakumaha lobana kencring nu kudu dikumpulkeun sangk... Dongeng PasosoreLalakon MudikMinggu, 2 Juli 2017KENALAN jeung manéhna téh waktu motor kuring nubruk bémpér mobilna. "Ati-ati atuh, Kang!" ceuk manéhna. "Waduh, punten teu kahaja," walon kuring reuwas. Imutna malédog, jedak! Nu imut disampeurkeun, diajak ke... HaHaHa...Untung Gak Pake Celana DalamMinggu, 2 Juli 2017KISUTA.com - Pulang dari kota, Icih cerita ke Sueb. "Kang tadi di angkot ada cowok ABG yang duduk di depan Nyai ngeliatin terus ke Nyai lho..," kata Icih. Liat dandanan Icih yang pake rok mini, Sueb langsung nebak. "Akang yakin, cowok ABG itu pasti... FikminSetasionMinggu, 2 Juli 2017LAWAS temen manéhna nganti. Luhur bangku beton tempat saniskara panunggon. Di setasion pangreureuhan renung jeung mugurna lalakon. Balok jeung erél manjang. Lir implengan jeung kakangenna nu kebat biheung ka mana. Meuntasan mangpirang s... HeHeHe...Obat PenyuburJumat, 30 Juni 2017KISUTA.com - Seorang lelaki mendatangi dokter mengeluhkan istrinya yang sudah lama belum juga bisa memberinya keturunan. Setelah memeriksa denyut jantung si istri, dokter berkata: "Kamu tidak memerlukan obat penyubur. Sebab, berdasarkan pemeriksaan... FikminIstirahRabu, 28 Juni 2017"LEULEUS pisan, Néng. Nyareri saawak-awak," ceuk kuring bari lalaunan ngagolér dina risbang. "Kacapéan teuing, rupina. Atuda Akang mah unggal nu ngulem disanggeman. Kadang teu uih pisan dugika subuh." Pamajikan nyoara bari menc&e... FikminKilometer 97Minggu, 25 Juni 2017SAREUPNA. Kilométer 90. Tol Padaleunyi, arah Jakarta. Mobil ngadius tarik lebah pudunan. “Bau hanyir, Kang!” Ngalieuk ka kéncaeun. “Sarkaaang, Ulah ngalieuk! Deuleu éta di hareup aya karéta!” Ngagor... Dongeng PasosorePaséa jeung KarétaSabtu, 24 Juni 2017KISUTA.com - Unggal taun mun rék mudik téh sok riweuh. Tadi mah nepika bedo, mangkaning geus meuli karcis karéta. Nepika tilu kali meuli karcis téh, bet angger teu kabawa kénéh. Dua kali datang ka statsion, n... FikminTembang SilungSabtu, 24 Juni 2017AGRIN. Ngahaleuang lebah ténda katideresa. Tembang cinta kitu? Silung kapirengna. Sabot dunyana geus wegah némbongkeun pulas-pulas kabungah. Langitna geus kalimpudan haseup kulawu tina congo-congo bedil. Lemahna raca ku tapak-tapak masi...